Iedereen welkom in de sport

Met  onze Gamification sprint zijn we aan de slag om een concept uit te werken voor het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport.

Het uiteindelijke concept was een online platform waar sportbestuurders uitgedaagd worden om niet alleen nieuwe leden te werven vanuit de bestaande groep maar ook verder te kijken. Denk hierbij bijvoorbeeld aan mindervalide, nieuwe Nederlanders of minderbedeelden.

In sommige gevallen is het handig om de bestuurders wat extra handvatten te geven in de wereld van subsidies en ondersteunende instanties om de doelgroepen te bereiken en te ondersteunen.