Spelmechanisme – Tijd

Veel spellen maken in meer of mindere mate gebruik van tijd om spelers aan te zetten tot actie. De twee meest gebruikte mechanismes licht ik verder toe in dit blog. Tussen haakjes staat de impact die het onderwerp heeft op het gevoel van de speler. Voor meer informatie hierover kun je de voorgaande blogs lezen.

Afspraak (+1 Positieve feedback, +1 Bijdragen)

Dit is het mechanisme waarbij iets binnen een bepaalde tijd plaatsvindt. Denk bijvoorbeeld aan de speciale klantensale tussen 20:00 en 23:00, Black Friday of het principe van happy hour. Bij  digitale games zien we dit principe ook terug met speciale opdrachten of gebeurtenissen die op een bepaald tijd en locatie plaatsvinden.

Countdown (+1 Positieve feedback, +1 Bijdragen)

De countdown wordt gebruikt op 2 manieren:

1: Voor de tijd verstrijkt

2: Nadat de tijd verstrijkt

Een voorbeeld van de 1e variant is het minimaal 21 km hardlopen in een week. De tijd start op maandagochtend en eindigt op zondagavond. Binnen dit tijdframe moet je je afstand gelopen hebben om de bijbehorende beloning te verdienen.

In het tweede geval, nadat de tijd verstrijkt, zit er een ingebouwde vertraging in je spel. Veel online spellen maken hier gebruik van door je bijvoorbeeld te laten wachten tot je gewassen gegroeid zijn of je voorraad pas ververst wordt na een wachttijd van 10 minuten.
Vaak wordt dit mechanisme ingezet om geld te verdienen aan de speler, deze kan de wachttijd ‘afkopen’ en daardoor sneller spelen. Een positievere manier om dit mechanisme in te zetten is om een leerproces wat af te remmen. De speler kan hiermee eerst rustig de stof tot zich nemen voordat de speler overladen wordt met nieuwe informatie.